Home » Certificat Energetic
 

Certificat Energetic Iasi


Acest document cu caracter informativ ajută la încadrarea imobilului într-o clasă energetică, aceasta făcându-se conform unor indicatori de performanță energetică. Dacă sunteți proprietar de clădire pentru locuit nou construită, la recepția de terminare a lucrării certificatul trebuie prezentat.   
Dacă doriți să închiriați o locuință, chiriașul dumneavoastră are dreptul să ceară un exemplar de certificat, în scopul obținerii de informații despre consumul de energie din apartament sau garsonieră, respectiv valorile facturilor de întreținere.

Certificatul energetic
este compus din trei părți:

 

1. GRILA DE CLASIFICARE - conține analiza termică și energetică a locuinței și a instalațiilor din interior.

Analiza este utilă pentru încadrarea locuinței într-o clasă energetică, de la A la G, în funcție de consumul de energie înregistrat. Se oferă pentru fiecare clădire / unitate de clădire un punctaj de 1 la 100 - de la performanța minimă la cea maximă.

 

2. DATE DESPRE CLĂDIREA EVALUATĂ:  amplasare, numărul de etaje, instalațiile de apă rece de consum și apă caldă menajeră la care este racordat, precum și cele de energie electrică.

 

3.  RECOMANDĂRI - pentru reducerea costurilor cu energia și de creștere a performanței energetice.

 

Sistemul de certificare energetică este impus la nivelul Uniunii Europene, conform directivei 2010/31 elaborate de Parlamentul European.

 

Legea 372/2005 prevede că nicio tranzacție de vânzare-cumpărare a unui imobil sau apartament, precum și recepția clădirilor noi sau în situațiile de renovare majoră (cu costuri de peste 25% din valoarea de impozitare a clădirii), nu se poate realiza fără certificatul de performanță energetică. Proprietarul este obligat să prezinte documentul chiriașilor sau noilor proprietari ai clădirii/ apartamentului și să depună o copie la notar, la bancă sau la organul fiscal care înregistrează contractul de închiriere.

Clasa energetică a clădirilor este echivalentă cu cea a aparatelor electrocasnice, care au de asemenea afișată o grilă de clasificare în funcție de performanța energetică, de la cea mai scăzută la cea mai ridicată.

Eficiența energetică ce reiese din conținutul certificatului poate influența prețul imobilului, fiind avantajate clădirile aflate într-o clasă de energie mai înaltă.

 

 

Documente necesare certificat energetic Iasi

Documentatie certificat energetic