Home » Audit Energetic » Reabilitare energetica
 

Reabilitare energetica Iasi

reabilitare energetica iasi

Avantajele reabilitării energetice pentru locuințe sunt numeroase, atât din punct de vedere financiar cât și al confortului personal, pe care ni-l dorim acasă. Fiind un program promovat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, reabilitarea termică vizează în principal blocurile construite până în anul 1990, care au suferit diverse tipuri de deteriorări și prezintă un grad redus de izolare termică.
Prin reabilitare, câștigăm o mare parte din clădura care pe timp de iarnă se poate pierde prin pereți, reducând astfel costurile facturilor de întreținere - cu până la 40%. Igrasia este un alt fenomen nedorit pe care-l putem evita prin reablitare, iar aspectul general al cartierului va fi reîmprospătat, datorită schimbării fațadelor imobilelor.

În Iași municipalitatea încurajează Asociațiile de Proprietari să se înscrie în programul de reabilitare. Astfel, pentru familiile cu venituri mai mici de 350 euro pe lună, asociațiile contribuie cu 20% din valoarea lucrărilor de reabilitare, restul fiind suportat de bugetul local și cel de stat. Pentru familiile cu venituri mai mici de 500 euro, costurile cu reabilitarea sunt în proporție de 30%.  

Lucrări de reabilitare executate asupra clădirilor:

 • izolarea pereților exteriori;

 • înlocuirea tâmplăriei vechi, uzate cu una performantă energetic;

 • Închiderea balcoanelor și logiilor;

 • Termo-hidroizolarea terasei și a planșeului peste ultimul nivel;

 • Izolarea termică a planşeului peste subsol;

 • Demontarea și remontarea echipamentelor de pe fațadele blocului, pentru efectuarea lucrărilor; de izolare și de refacere a anvelopei clădirii.

 

Important: clădirile reabilitate energetic sunt scutite de plata impozitului pe clădiri, în funcție de clasa energetică în care au fost încadrate. Perioada de scutire variază între 7 ani (pentru clasa D energetică) și 10 ani (pentru clasa A energetică).

Conform certificatului energetic, reducerile pentru clădirile reabilitate termic sunt de 50% pentru clasele energetice G, F și E, reducerile fiind de la 7 la 9 ani). Reducerea se aplică din prima zi a anului fiscal care urmează după finalizarea lucrărilor, pentru imobilele de locuințe ai căror proprietari au reabilitat din banii proprii.

Procesul verbal de recepție la terminarea clădirilor trebuie să precizeze toate măsurile de intervenție recomandate de auditorul energetic și care se regăsesc și în certificatul de performanță energetică.

 

 De ce aveți nevoie pentru a primi scutire sau reducere de impozit pe clădirile de locuințe reabilitate:

 • Cerere de reducere la plata impozitului pe clădire

 • Contractul de vânzare-cumpărare sau autorizația de construcție a imobilului

 • Procesul verbal de recepție a lucrării terminate sau raportul de audit energetic

 • Certificatul energetic din care să rezulte clasa energetică, după terminarea lucrărilor de reabilitare

 • Declarație pe propria răspundere că lucrările de creștere a performanței energetice s-au făcut numai pe cheltuiala proprietarului.