Home » Audit Energetic
 

Audit Energetic Iasi
Priaudit energeticn audit energetic se obțin date importante despre clădirea sau apartamentul pentru care se emite certificatul. Este analizat consumul de energie și sunt date indicații cu privire la măsurile de modernizare.

Corectitudinea datelelor de pe certificatul energetic sunt garantate de auditorii noștrii autorizați. Un auditor energetic emite raportul de audit pe baza măsurătorilor făcute și a unei expertize termice. În funcție de caracteristicile energetice a fiecărei clădiri auditate, se poate lua decizia de reabilitare termică.

Auditorul verifică dacă sunt respectate condițiile de confort termic din clădire (materialul izolator și grosimea acestuia), dacă există riscul de condens pe pereți, valoarea normată pentru iluminatul natural și tipul de iluminat artificial. Elementele care sunt luate în considerare în scopul auditului energetic sunt:
- anvelopa clădirii
- Instalațiile de încălzire și preparare apă caldă de consum 
- Instalațiile de climatizare și ventilație
- tipul de iluminat
- poziționarea clădirii în spațiu și condițiile climatice din exterior și interior
- existența sistemelor de protecție solară

 

Etapele auditului energetic:

- Expertiza termică și energetică: sunt culese date despre izolarea termică a construcției, starea instalațiilor interioare de încălzire sau de preparare a apei;

- Elaborarea certificatului energetic;

- Întocmirea raportului de audit energetic.

 

Raportul de audit este redactat cu acuratețe și include cele mai importante caracteristici energetice ale clădirii, măsuri de modernizare propuse, felul în care s-a desfășurat auditul energetic și un set de concluzii pentru creșterea performanței clădirii.

În funcție de aceste concluzii, clădirea poate intra în programul național de Reabilitare Energetică, promovat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în parteneriat cu Administrația Publică Locală.

 
Pentru a efectua auditul, dumneavoastră trebuie să primiți unul din auditorii nostri autorizați, pentru o măsurătoare care durează în jur de 40 de minute.

 

 

 

Reabilitare energetica Iasi

Despre reabilitarea energetica in Iasi si reducerea impozitelor pe cladirile reabilitate termic